نحوه ارسال آثار:

ارسال تصویر آثار و مشخصات از طریق ایمیل : mhonargallery@gmail.com

ارسال تصویر آثار و مشخصات از طریق تلگرام به شماره : 09199370516

تماس با دبیرخانه جشنواره : 22241743-021