حامیان اصلی (برگزارگنندگان)

موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع)

سازمان بهزیستی کشور

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حامیان :

پردیس گالری ملت

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

خانه مهر رضا دزاشیب