جشنواره ملی هنری همام

معلولیت پدیده ای اجتماعی و بخش جدایی ناپذیر از جامعه بشری است که بیش از یک میلیارد نفر در دنیا و 11 درصد از جامعه ایران با آن مواجه‌اند.

برنامه‌ریزی‌های یکپارچه و هدفمند برای معلولین، نه تنها برای آنان، بلکه به صورت غیرمستقیم بر بروز توان بالقوه و ترویج فرهنگ امید و تلاش در همه جامعه موثر می‌باشد.

جشنواره ملی “همام” سعی دارد تا با فراهم ساختن بستری رقابتی در سطح ملی، پس از شناسایی نخبگان توانیاب، پتانسیل­ های بالقوه معلولین را به منصه ظهور رسانده و زمینه فعالیت آنان را در حوزه­های هنری تقویت نماید. درنتیجه علاوه بر تجربه اندوزی، توسعه مشارکت­ های اجتماعی و القاء حس خود باوری در جامعه معلولین کشور و سایر افراد جامعه، فرصت رقابت­ های ملی و نمایش­های بین المللی نیز فراهم خواهد شد.