اهداف :

ارتقاء سطح فعالیت‌های هنری-فرهنگی معلولین و بالابردن نشاط اجتماعی در جامعه

ترویج و ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی در میان افراد دارای معلولیت کشور و الگوسازی و افزایش حس امید و تلاش خودباوری در جامعه

هم‌افزایی، مشارکت و ارتباط موثر میان سمن‌ها، بخش خصوصی و مراکز دولتی ذیربط

شناسایی و استعدادیابی هنرمندان توانیاب کشور جهت حضور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی

ایجاد بستر لازم به منظور عرضه و فروش آثار معلولان کشور

تبیین و توسعه اثربخشی آموزش فراگیر در توانمندسازی معلولان و افزایش مهارت‌های زندگی در آنان

بازنمایی توانمندی ها معلولین و نمایش اثربخشی معلولان توانمند در توسعه جامعه

ایجاد فرصت‌های برابر جهت حضور معلولین در اجتماع

فرهنگ‌سازی عمومی برای درک جامعه از توانایی‌های افراد دارای معلولیت