تاریخ های مهم اولین دوره جشنواره ملی هنری هُمام

با توجه به مقیاس فعالیت و ویژگی‌های منحصر به فرد این رویداد، طیف گسترده مخاطبان از مقیاس محلی تا بین المللی در حوزه های فرهنگی، هنری در بخش‌های خصوصی، دولتی و سمن­ها مورد توجه قرار خواهند گرفت. همه نهادهای مزبور در حوزه معلولین و بر اساس مسئولیت اجتماعی خود می‌توانند، در اجرای هرچه جامع‌تر این رویداد ایفای نقش نمایند.

جامعه هدف جشنواره همام