ضرورت ها:

خطر اضمحلال سرمایه اجتماعی به دلیل عدم حضور معلولین در عرصه‌های عمومی

محدودیت‌های اقتصادی توانیابان به دلیل عدم امکان فعالیت آزادانه و حضور در بازار کار و نیز تحمیل هزینه‌های گزاف بیماری و معلولیت به خانواده‌های توانیابان

خلاء برنامه‌ریزی‌های کلان، در استعداد‌یابی توانیابان و شرکت در عرصه‌های رقابت‌های ملی و بین‌المللی

ضرورت ارتباط و هماهنگی مستمر میان نهادهای دولتی، خصوصی و سمن‌های فعال در حوزه معلولین

ضرورت بازتعریف اهمیت نقش هنر در ارتقاء سطح سلامت روحی و روانی افراد دارای معلولیت

اهمیت ایجاد فرصت‌های برابر جهت حضور افراد دارای معلولیت در فضاهای شهری