محورهای جشنواره ملی هنری “هُمام”

محور1: هنرهای تجسمی
محور2: موسیقی
محور3: تئاتر
محور4: سینما
محور5: صنایع دستی


توجه 1 :
نخستین دوره جشنواره ملی هنری هُمام، با تاکید بر هنرهای تجسمی برگزار خواهد شد. هنرهای تجسمی که به آن گاهی هنرهای بصری یا دیداری نیز گفته می‌شود، آن گروه از هنرهای مبتنی بر طرح است که مشخصاً حس بینایی را مخاطب قرار می‌دهند. هنرهایی چون نقاشی،خوشنویسی، مجسمه‌سازی، طراحی، عکاسی، گرافیک، طراحی صنعتی، معماری و طراحی داخلی و همچنین هنرهای مشتق از آن‌ها از این دسته‌اند.
به همین منظور آثار هنری در شاخه های ذیل مورد پذیرش و داوری قرار خواهد گرفت:
1. نقاشی
2. معرق
3. خوشنویسی
4. طراحی
5. عکاسی
6. گرافیک