روز جهانی افراد دارای معلولیت

مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال ۱۹۹۲میلادی، روز سوم دسامبر (12 آذرماه) را به عنوان “روز جهانی افراد داری معلولیت” نامگذاری نموده است. هدف از این نامگذاری ارتقاء آگاهی و دانش عمومی پیرامون مسائل مربوط به معلولیت است و این مهم از مشارکت معلولین در تمامی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگیشان حاصل می شود.
هرساله سازمان ملل شعار ویژه ای برای این روز اعلام می نماید تا با تلاشی فراگیر و جهانی در همه کشورها، موانع جسمی، تکنولوژیکی و نگرشی آن حوزه به نفع معلولین مرتفع گردد.
در این راستا برای سال 2018 شعار “توانمند سازی افراد دارای معلولیت و اطمینان از همه شمولی و برابری” تدوین شده است. موضوع مذکور جهت توسعه فراگیر، عادلانه و پایدار به عنوان بخشی از “برنامه توسعه پایدار” سال 2030 می باشد.
هر ساله برنامه اصلی بزرگداشت این روز در مقر سازمان ملل متحد با مجموعه ای از برنامه های فرهنگی و پنل های تخصصی برگزار می گردد و سایر کشورهای عضو، سازمان ها و انجمن های مردم نهاد و بخش خصوصی با برگزاری جشن و رویداد، این روز را در سراسر جهان ارج می نهند. در همین سبب موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع)، سازمان بهزیستی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری یکدیگر به منظور پیشبرد اهداف مذکور، اقدام به برگزاری جشنواره ملی هنری “هُمام” نموده است.