رویکرد جشنواره

معجزه هنر، به عنوان زبان مشترک انسان‌ها با گذر از نقصان جسم، روح آدمی را هدف قرار می‌دهد. تاثیر هنر علاوه بر تلطیف جامعه و ابعاد زیبایی ‌شناسانه می‌تواند نقش تاثیر گذاری در افزایش قدرت ذهنی، شکوفایی خلاقیت و کمک به ایجاد احساس خود باوری ایفا نماید.
به همین منظور نخستین دوره جشنواره هنری هُمام، با رویکرد ارتقاء سطح توانمندی‌های افراد دارای معلولیت متمرکز بر حوزه هنرهای تجسمی در سطح ملی و با چشم‌اندازی بین‌المللی برگزار خواهد شد تا با استفاده از قدرت منحصر به فرد هنر، بستر لازم جهت ظهور پتانسیل‌های جامعه معلولین را فراهم نماید.

هنرمندان توان‌یاب در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، معرق، طراحی، گرافیک و عکاسی در این جشنواره شرکت می‌نمایند و برای امکان دادن به بروز خلاقیت هنرمندان و دوری از محدودیت‌های محتوایی؛ موضوع، تکنیک و شیوه ارائه اثردر این جشنواره آزاد است.