جشنواره همام

برگزاری جلسه داوری نخستین دوره جشنواره ملی هنری همام

جلسه داوری نخستین دوره جشنواره ملی هنری همام با حضور هنرمندان برجسته هنرهای تجسمی کشور، برگزار شد.به گزارش روابط عمومی دبیرخانه جشن...

ادامه مطلب

12